Kosten en vergoeding verzekerde zorg

Praktijk van Apeldoorn levert verzekerde zorg. Dit betekent dat de kosten (volledig of grotendeels) door uw zorgverzekeraar vergoed worden. De kwalificaties (m.n. BIG-registratie en Kwaliteitsstatuut GGZ) staan garant voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door uw zorgverzekering heeft u een verwijzing van uw huisarts (of medisch specialist) nodig.

Praktijk van Apeldoorn heeft in 2024 een contract met de Achmea groep. Hieronder vallen: Zilveren Kruis, Interpolis, OZF, Avéro Achema, Zilveren Kruis Achmea, Aevitae (Avéro Achmea), One underwriting Health, Pro Life, FBTO en De Friesland zorgverzekering.

Als u bij een van bovengenoemde zorgverzekeraars een polis hebt, zal de maandelijkse nota rechtstreeks ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

Als u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent dan hierboven genoemd, zal de maandelijkse nota niet rechtstreeks naar de zorgverzekeraar maar naar u worden gestuurd. U dient deze te voldoen (te betalen) aan Praktijk Van Apeldoorn en u bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van deze nota bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding die u vervolgens ontvangt varieert per zorgverzekeraar en type polis. Heeft u gekozen voor een restitutiepolis? Dan wordt de behandeling meestal volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u gekozen voor een naturapolis, dan wordt de behandeling ook grotendeels vergoed. Doorgaans geldt hiervoor een percentage dat ligt tussen de 65% en 80%. Check hiervoor goed uw polisvoorwaarden.

Houdt u in alle gevallen rekening met het wettelijk algemeen eigen risico wat voor het jaar 2024 is vastgesteld op €385,-

De tarieven die gehanteerd worden binnen Praktijk Van Apeldoorn zijn 100% van de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De kosten voor verslaglegging en andere administratieve taken zijn verrekend in het tarief.

U kunt de tarieven van 2024 per beroepsgroep (Franske van Apeldoorn is klinisch psycholoog) zoals vastgesteld door het NZa hier vinden.

Voor meer informatie over de bekostiging van geestelijke gezondheidszorg volgens het zorgprestatiemodel (landelijk ingevoerd per 01-01-2022) kunt u hier de folder lezen.

Kosten niet verzekerde zorg

Relatietherapie wordt niet vergoed door de verzekeraar; zie bij 'relatietherapie' voor meer informatie.