Kosten en vergoeding

Praktijk van Apeldoorn levert verzekerde zorg die valt onder de specialistische GGZ (SGGZ). U heeft hiervoor een verwijzing van uw huisarts nodig. Een verwijzing naar de SGGZ is geïndiceerd indien er sprake is van een psychische aandoening en er een diagnose gesteld kan worden (denk bijvoorbeeld aan een angststoornis of een depressieve stoornis) en de verwachting is dat de behandeling langer dan 10 sessies zal duren.

Psychotherapie wordt in Nederland niet betaald per zitting maar per gehele therapie volgens de tarieven van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en vastgelegd in een zogenaamde DBC (diagnose behandel combinatie). De prijs van een behandeling is afhankelijk van de klacht die wordt behandeld en van een gemiddeld aantal zittingen dat hoort bij die klacht. Pas bij het afsluiten van de DBC volgt de betaling door de verzekering. Praktijk van Apeldoorn heeft in 2020 contracten met: Zilveren Kruis, Interpolis, OZF, Avéro Achema, Zilveren Kruis Achmea, Aevitae (Avéro Achmea), One underwriting Health, Pro Life, FBTO en De Friesland. Als u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent zal de nota niet rechtstreeks naar de zorgverzekeraar maar naar u worden gestuurd. De behandeling wordt (voor een groot deel) echter wel vergoed. Heeft u gekozen voor een restitutiepolis? Dan wordt de behandeling meestal volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u gekozen voor een naturapolis, dan wordt de behandeling ook grotendeels vergoed. Doorgaans geldt hiervoor een percentage dat ligt tussen de 65% en 80% . Check hiervoor goed uw polisvoorwaarden. Na afloop van de behandeling ontvangt u de nota die u dient te voldoen aan Praktijk van Apeldoorn. Deze nota kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt van uw zorgverzekeraar dan het bedrag terug waar u recht op heeft.

Houdt u rekening met het wettelijk algemeen eigen risico wat voor het jaar 2020 is vastgesteld op €385,-