Kosten en vergoeding

Praktijk van Apeldoorn levert verzekerde zorg. Dit betekent dat de kosten (volledig of grotendeels) door uw zorgverzekeraar vergoed worden. De kwalificaties (m.n. BIG-registratie en Kwaliteitsstatuut GGZ) staan garant voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door uw zorgverzekering heeft u een verwijzing van uw huisarts (of medisch specialist) nodig.

Praktijk van Apeldoorn heeft in 2021 contracten met: Zilveren Kruis, Interpolis, OZF, Avéro Achema, Zilveren Kruis Achmea, Aevitae (Avéro Achmea), One underwriting Health, Pro Life, FBTO en De Friesland.

Als u bij een van bovengenoemde zorgverzekeraars een polis hebt, zal de nota na het afsluiten van de behandeling rechtstreeks ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

Als u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent zal de nota niet rechtstreeks naar de zorgverzekeraar maar naar u worden gestuurd. De vergoeding varieert per zorgverzekeraar en type polis. Heeft u gekozen voor een restitutiepolis? Dan wordt de behandeling meestal volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u gekozen voor een naturapolis, dan wordt de behandeling ook grotendeels vergoed. Doorgaans geldt hiervoor een percentage dat ligt tussen de 65% en 80%. Check hiervoor goed uw polisvoorwaarden. Na afloop van de behandeling ontvangt u de nota die u dient te voldoen aan Praktijk van Apeldoorn. Deze nota kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt van uw zorgverzekeraar dan het bedrag terug waar u recht op heeft.

Houdt u in alle gevallen rekening met het wettelijk algemeen eigen risico wat voor het jaar 2021 is vastgesteld op €385,-

De behandeltijd wordt geregistreerd in uw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon en e-mailcontacten. Elke verrichting heeft een maximumtarief. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd. De tarieven voor de Generalistische basis GGZ en Specialistische GGZ van 2021 vindt u hier:

Tarieven BGGZ 2021

Tarieven SGGZ 2021