Algemeen:

De praktijk is geopend op woensdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Voor spoedgevallen buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Waarneming tijdens afwezigheid: Bij planbare afwezigheid (vakanties en langdurige ziekte) maak ik met iedere cliënt afzonderlijk afspraken over eventuele waarneming door een collega. Als u belt in een afwezigheidsperiode, hoort u een afwezigheidsbericht op mijn voicemail. Uw mail zal in deze periode ook beantwoord worden met een afwezigheidsbericht met daarin ook algemene informatie over waarneming.

Contact:

  • E-mail: info@praktijkvanapeldoorn.nl
  • Telefoon: 06-44671531

Actuele informatie over wachttijden:

Helaas kan ik voorlopig geen nieuwe mensen meer aannemen of op de wachtlijst plaatsen.
Voor het zoeken van een andere therapeut zie o.a: www.vgct.nlwww.lvvp.info of www.schematherapie.nl/zoek-een-therapeut.

Bijgewerkt op: 01-09-2023

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, waardoor u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen).