Behandeling en Werkwijze

Voor wie en voor welke klachten:

Binnen mijn praktijk behandel ik (jong-)volwassenen en ouderen (vanaf 18 jaar; jonger mogelijk in overleg, geen bovengrens).

Mijn specialisaties zijn (complexe) dwang-, angst-, stemmings-, trauma- en persoonlijkheidsproblemen bij (jong) volwassenen en ouderen.

Niet behandelbaar in mijn praktijk zijn mensen met ernstige psychiatrische klachten als psychose of ernstige verslavingsproblematiek. Ook mensen die regelmatig in crisis raken kunnen beter binnen een multidisciplinaire GGZ-instelling behandeld worden. Er is geen 24-uurs bereikbaarheid mogelijk en contact vindt alleen plaats binnen kantooruren.

U kunt zich aanmelden met bijvoorbeeld de volgende klachten: angst, paniekaanvallen, piekeren, depressie of somberheid, verlies of rouw, verwerkingsproblematiek, dwanggedachten of dwanghandelingen, klachten na trauma, problemen in het hanteren van emoties, negatief zelfbeeld, persoonlijkheidsproblematiek (tot uiting komend in bijvoorbeeld vastlopen in patronen van moeizame relaties of zich herhalende problemen), een vertekend lichaamsbeeld, problemen met eten, burn-out klachten,..

Aarzel niet om contact met mij op te nemen als u zich niet in bovenstaande klachten herkent of als het u (nog) niet zo duidelijk is wat er precies aan de hand is maar wel hulp zoekt: ik denk graag met u mee.

Als u hulp zoekt bij problemen in uw relatie; zie bij relatietherapie.

Werkwijze:

Na het eerste contact  (per mail en daarna telefonisch om een korte indruk te krijgen van uw klachten) wordt u uitgenodigd  voor een intake (kennismakingsgesprek). Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u per mail een praktijkfolder met belangrijke informatie over Praktijk van Apeldoorn. Eventuele vragen hierover kunt u stellen per mail of tijdens het praktijkbezoek. De intake bestaat uit een of twee gesprekken. Deze gesprekken hebben als doel relevante informatie te verzamelen zoals: hoe uw klachten eruit zien en hoe ze zijn ontstaan, wat u hoopt te bereiken met de behandeling, enzovoort. Op basis van dit intakegesprek (of gesprekken) bespreek ik met u tijdens het zogenaamde adviesgesprek mijn indrukken, de diagnose en de behandelmogelijkheden (binnen mijn praktijk en ook bespreek ik met u de mogelijke alternatieven).

Als we overeenstemming hebben bereikt over wat er aan de hand is en hoe we uw probleem willen aanpakken stel ik, samen met u, een behandelplan op waarin de belangrijke bevindingen en gemaakte afspraken worden samengevat. Tenzij u bezwaar heeft, stuur ik in grote lijnen na uw akkoord een (intake, tussentijdse en/of afsluit)rapportage aan de huisarts. Gesprekken vinden plaats op de praktijk maar ook via (beveiligd) beeldbellen.

Mocht na de kennismaking blijken dat ik u geen passend aanbod kan doen of u wilt op basis van het kennismakingsgesprek niet met mij verder om wat voor reden dan ook, zal ik u zo goed mogelijk informeren over andere mogelijkheden.

In mijn praktijk behandel ik kort waar het kan en langer waar het nodig is. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard, ernst en duur van de klachten. Tijdens het adviesgesprek zullen wij hierover eerste afspraken maken. Tussentijds zijn er evaluatiemomenten om stil te staan bij het verloop van de behandeling wat betreft duur maar ook wat betreft de inhoud, de voortgang en de samenwerking.

Behandelmethoden:

In Nederland zijn er behandelrichtlijnen waarin aangegeven wordt welke behandelingen effectief zijn bij welke klachten. Overeenkomstig deze richtlijnen is de meest toegepaste behandeling binnen mijn praktijk cognitieve gedragstherapie (CGT); een behandeling waarvan de effectiviteit is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Cognitieve gedragstherapie gaat uit van het principe dat mensen handelen vanuit de wijze waarop zij betekenis geven aan situaties en gebeurtenissen. Klachten kunnen ontstaan als mensen zich laten sturen door niet kloppende of disfunctionele betekenissen (of: opvattingen). Iemand is bijvoorbeeld angstig in situaties (waarin de meeste mensen niet angstig zijn) wanneer hij een situatie ingaat met de angstige opvatting ‘als ik mezelf laat zien, dan word ik afgewezen’. Disfunctionele opvattingen gaan kortom samen met emotionele klachten. CGT is een therapievorm die zich richt op het onderzoeken en bijsturen, veranderen, van deze opvattingen. Dit onderzoeken gebeurt niet alleen tijdens de sessies en door erover te praten, maar ook en vooral door het opdoen van nieuwe, helpende ervaringen. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is daarom (nieuw) gedrag uitproberen en (moeilijke) situaties aangaan; dit zullen we dan voorbereiden tijdens de sessies. Vaak zijn disfunctionele opvattingen tot stand gekomen door negatieve leerervaringen. Als de negatieve leerervaringen het opdoen van nieuwe ervaringen in het hier en nu nog erg in de weg staan, zal hier expliciet aandacht aan worden besteed in de behandeling. Regelmatig wordt er in dat geval voor gekozen om ook EMDR toe te passen.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring (zoals een ongeval, seksueel geweld,..). Voor mensen met PTSS (posttraumatische stressstoornis) is EMDR een eerste keus behandeling, evenals CGT (specifiek: exposure). EMDR wordt niet alleen ingezet bij de behandeling van PTSS maar kan ook een rol spelen in het verwerken van meer algemene negatieve leerervaringen en het bewerken van disfunctionele (niet helpende) opvattingen. EMDR is dan een geïntegreerd onderdeel van de (CGT) behandeling.

Schematherapie: Schematherapie is een een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en/of langer bestaande terugkerende klachten. Soms lopen mensen vast in steeds dezelfde valkuilen. Deze valkuilen worden ook wel schema's genoemd. Schema’s zijn vastgeroeste manieren van denken over jezelf, de ander en de wereld om je heen. Deze vastgeroeste manier van kijken is in de loop der jaren van iemands leven ontstaan. Schema’s kunnen ervoor zorgen dat stemmingen snel wisselen en dat er problemen ontstaan in contact met anderen. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan.

Andere effectieve behandelvormen die ik toepas zijn:

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT): Een kortdurende, steunende, focale gesprekstherapie ontwikkeld voor mensen met een depressie.

Voor meer informatie over behandeling: