Werkwijze

Na het eerste contact  (per mail of telefonisch om een korte indruk te krijgen van uw klachten) wordt u uitgenodigd  voor een intake (kennismakingsgesprek) op de praktijk. De intake bestaat uit een of twee gesprekken. Deze gesprekken hebben als doel relevante informatie te verzamelen zoals: hoe uw klachten eruit zien en hoe ze zijn ontstaan, wat u hoopt te bereiken met de behandeling, enzovoort. Op basis van dit intakegesprek (of gesprekken) bespreek ik met u tijdens het zogenaamde adviesgesprek mijn indrukken, de diagnose en de behandelmogelijkheden (binnen mijn praktijk en ook bespreek ik met u de mogelijke alternatieven).

Als we overeenstemming hebben bereikt over wat er aan de hand is en hoe we uw probleem willen aanpakken stel ik, samen met u, een behandelplan op waarin de belangrijke bevindingen en gemaakte afspraken worden samengevat. Tenzij u bezwaar heeft, stuur ik in grote lijnen na uw akkoord een (intake, tussentijdse en/of afsluit)rapportage aan de huisarts.

Mocht na de kennismaking blijken dat ik u geen passend aanbod kan doen of u wilt op basis van het kennismakingsgesprek niet met mij verder om wat voor reden dan ook, zal ik u zo goed mogelijk informeren over andere mogelijkheden.

In mijn praktijk behandel ik kort waar het kan en langer waar het nodig is. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard, ernst en duur van de klachten. Tijdens het adviesgesprek zullen wij hierover eerste afspraken maken. Tussentijds zijn er evaluatiemomenten om stil te staan bij het verloop van de behandeling wat betreft duur maar ook wat betreft de inhoud, de voortgang en de samenwerking.