Uw rechten als cliënt

Als u besluit in (psycho)therapie te gaan is er in de zin van de wet sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een dergelijke overeenkomst brengt rechten en plichten met zich mee. Om een goede kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen, heeft de overheid de laatste jaren een aantal wetten tot stand gebracht waarin de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten zijn vastgelegd. Als u in therapie gaat is het belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn. Belangrijke rechten zijn:

  • U heeft recht op informatie
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U heeft recht op inzage van uw dossier
  • U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Als u hierover vragen heeft, aarzel dan niet om ze aan mij te stellen. Van mijn kant vraag ik u het volgende:

  • Om hulp vergoed te krijgen ben ik verplicht een aantal persoonlijke gegevens te registreren en uw zorgverzekeringspas en ID te zien.
  • Ik vraag u om vragenlijsten in te vullen zodat ik kan voldoen aan de vraag van de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Dit gebeurt anoniem. Met u persoonlijk bespreek ik de uitslagen van de vragenlijsten tijdens onze evaluaties.
  • Ik vraag u om binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak af te bellen wanneer u verhinderd bent. Als u niet, of te laat, afzegt wordt er € 50,00 (tarief 2021) per gemiste sessie in rekening gebracht.