Overige praktijkinformatie

AGB Franske van Apeldoorn: 94015046

AGB Praktijk van Apeldoorn: 94063807

Praktijk van Apeldoorn staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60941634

Kwaliteitsstatuut:

Per 01-01-2017 heeft elke hulpverlener verplicht een kwaliteitsstatuut. Hierin wordt melding gemaakt van de kwalificaties van de hulpverlener en diens werkwijze. De meeste informatie hieruit staat reeds vermeld op deze website. Er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen, gesteld door mijn beroepsvereniging (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, LVVP). Dit houdt in dat ik deelneem aan intervisie, visitatie, bij- en nascholing en dat ik mij houd aan de beroepscode van de LVVP.

U kunt hier het kwaliteitsstatuut inzien: kwaliteitsstatuut

Privcaybeleid:

U  kunt hier het privacybeleid inzien: privacybeleid+PraktijkVanApeldoorn

Klachtenregeling:

Praktijk van Apeldoorn is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). De praktijk voldoet hiermee aan de (strenge) kwaliteitscriteria van deze beroepsvereniging en worden daartoe minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd.  Heeft u vragen of klachten, laat het me dan weten want ik los het graag samen met u op. Als u dit moeilijk vindt of de afhandeling is niet naar uw tevredenheid dan kunt u contact opnamen met de LVVP klachtenfuctionaris.

Klachtenreglement LVVP