Medewerkers in de praktijk

Cognitief gedragstherapeutisch werker:

Femke Mannen is CGW-er (cognitief gedragstherapeutisch werker). Als senior-verpleegkundige binnen het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG werkt Femke al 13 jaar met veel plezier op de deeltijdbehandeling angst en dwang. In 2007 deed zij de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeutisch werker en heeft zij zich verder ontwikkeld en gespecialiseerd in de cognitieve gedragstherapie.

Binnen Praktijk van Apeldoorn bestaan de werkzaamheden van Femke onder andere uit:

  • Het middels cognitief gedragstherapeutische technieken behandelen van angst-, dwang- en stemmingsklachten.
  • Het geven van een individuele COMET training bijv. gericht op het verbeteren, versterken van zelfbeeld.
  • Het geven van psycho-educatie.
  • Het werken aan terugvalpreventie.

Als Femke Mannen tijdens uw behandeltraject binnen praktijk van Apeldoorn een positieve bijdrage kan leveren wordt dit door mij met u besproken en wordt het behandelplan overeenkomstig opgesteld of aangepast. Deze deelbehandeling vindt altijd onder supervisie van en in nauwe samenwerking met mij als hoofdbehandelaar plaats. Femke is aanwezig op de maandag en de woensdag.

 

Femke

Psychosomatisch fysiotherapeut, haptonoom:

Anita Schrott-Joos werkt in haar eigen praktijk (fysioart) en is als psychosomatisch fysiotherapeut en haptonoom tevens verbonden aan praktijk van Apeldoorn.

Anita ziet de mens als één geheel, als een keten. Als een onderdeel van deze keten niet werkt heeft dat invloed op de rest van het lichaam. Ook de psyche (geest) ziet zij als een onderdeel van deze keten. Lichaam en geest hebben een belangrijke wisselwerking. Pijn, lichamelijke spanning of bewegingsbeperkingen hebben invloed op onze geestelijke gesteldheid en andersom vertalen psychische klachten, zoals een burn-out, vermoeidheid, slaapstoornissen of depressieve gevoelens zich in lijflijke klachten en symptomen.

Cliënten die bij mij (Franske) in psychotherapie zijn kunnen baat hebben bij een aanvullende behandeling bij Anita als zij bijvoorbeeld pijnklachten hebben, moeilijk kunnen ontspannen of stressklachten ervaren, bewegingsangst ervaren, weinig voelen in hun lijf en daardoor over grenzen gaan, enzovoort. Anita geeft uitleg (psycho-educatie) maar werkt daarnaast niet of minder verbaal maar juist ervaringsgericht.

Als Anita Schrott-Joos tijdens uw behandeltraject binnen praktijk van Apeldoorn een positieve bijdrage kan leveren wordt dit door mij met u besproken en wordt het behandelplan overeenkomstig opgesteld of aangepast. Deze deelbehandeling vindt altijd in nauwe samenwerking met mij als hoofdbehandelaar plaats.

Anita