Kwaliteitsbewaking en beroepscode

Ik werk binnen de kaders van de wet- en regelgeving, die voor onze beroepsuitoefening van toepassing zijn. De belangrijkste zijn:

  • de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
  • de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst)
  • de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens)
  • de WKCZ (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector)
  • de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg)
  • de Beroepscode voor psychotherapeuten
  • het tuchtrecht

De kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk van de LVVP, zijn een weerslag van bovenstaande opsomming. Ik ben lid van deze vereniging en handel volgens deze kwaliteitscriteria. Per 01-01-2017 heeft elke hulpverlener verplicht een kwaliteitsstatuut. Hierin wordt melding gemaakt van de kwalificaties van de hulpverlener en diens werkwijze. De meeste informatie hieruit staat reeds vermeld op deze website. Er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen, gesteld door mijn beroepsvereniging (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, LVVP). Dit houdt in dat ik deelneem aan intervisie, visitatie, bij- en nascholing en dat ik mij houd aan de beroepscode van de LVVP. Een volledige versie van het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.