Klachten

Als u klachten heeft, hoop ik dat u die in eerste instantie met mij bespreekt. Als dat niet (naar tevredenheid) lukt kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de LVVP. Kijk voor meer informatie op de site van de LVVP:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/

Als BIG-geregistreerde val ik onder het publiekrechtelijk tuchtrecht. Ernstige overtredingen kunnen gemeld worden bij het regionaal tuchtcollege. Zie: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl