Behandelaanbod

In Nederland zijn er behandelrichtlijnen waarin aangegeven wordt welke behandelingen effectief zijn bij welke klachten. Overeenkomstig deze richtlijnen is de meest toegepaste behandeling binnen mijn praktijk cognitieve gedragstherapie (CGT); een behandeling waarvan de effectiviteit is aangetoond met wetenschappelijk onderzoek. Cognitieve gedragstherapie gaat uit van het principe dat mensen handelen vanuit de wijze waarop zij betekenis geven aan situaties en gebeurtenissen. Klachten kunnen ontstaan als mensen zich laten sturen door niet kloppende of disfunctionele betekenissen (of: opvattingen). Iemand is bijvoorbeeld angstig in situaties (waarin de meeste mensen niet angstig zijn) wanneer hij een situatie ingaat met de angstige opvatting ‘als ik mezelf laat zien, dan word ik afgewezen’. Disfunctionele opvattingen gaan kortom samen met emotionele klachten. CGT is een therapievorm die zich richt op het onderzoeken en bijsturen, veranderen, van deze opvattingen. Dit onderzoeken gebeurt niet alleen tijdens de sessies en door erover te praten, maar ook en vooral door het opdoen van nieuwe, helpende ervaringen. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is daarom (nieuw) gedrag uitproberen en (moeilijke) situaties aangaan; dit zullen we dan voorbereiden tijdens de sessies. Vaak zijn disfunctionele opvattingen tot stand gekomen door negatieve leerervaringen. Als de negatieve leerervaringen het opdoen van nieuwe ervaringen in het hier en nu nog erg in de weg staan, zal hier expliciet aandacht aan worden besteed in de behandeling. Regelmatig wordt er in dat geval voor gekozen om ook EMDR toe te passen.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring (zoals een ongeval, seksueel geweld,..). Voor mensen met PTSS (posttraumatische stressstoornis) is EMDR een eerste keus behandeling, evenals CGT (specifiek: exposure).

EMDR wordt niet alleen ingezet bij de behandeling van PTSS maar kan ook een rol spelen in het verwerken van meer algemene negatieve leerervaringen en het bewerken van disfunctionele (niet helpende) opvattingen. EMDR is dan een geïntegreerd onderdeel van de (CGT) behandeling.

Andere effectieve behandelvormen die ik toepas zijn:

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT): Een kortdurende, steunende, focale gesprekstherapie ontwikkeld voor mensen met een depressie.

Schematherapie: Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt mensen de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit de jeugd op patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.

Voor alle vormen van behandeling geldt dat u gevraagd wordt bij aanvang van de behandeling één of enkele vragenlijsten in te vullen. De uitkomsten hiervan worden uiteraard met u besproken. Deze vragenlijsten zullen gedurende de behandeling een aantal keren worden aangeboden, om het resultaat van de behandeling zichtbaar te maken. Voor onderzoeksdoeleinden worden de uitkomsten van deze vragenlijsten in geanonimiseerde vorm aangeleverd bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) via de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR).

Voor meer informatie over behandeling: