Aanmelden

U kunt zich het handigste per mail bij mij aanmelden. Ik beantwoord uw mail binnen uiterlijk twee werkdagen.

Mijn mailadres is: info@praktijkvanapeldoorn.nl

U mag natuurlijk ook bellen. Mijn telefoonnummer is 06-44671531.

Ik ben in verband met gesprekken vaak niet in de gelegenheid om de telefoon te beantwoorden maar u kunt een bericht inspreken en dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

In de verwijsbrief van uw huisarts dient in ieder geval te worden vermeld: uw persoonlijke gegevens, verwijzing voor Specialistische GGZ, voorlopige diagnose (of vermoeden van diagnose), AGB-code en datum van verwijzing.

Kijkt u ook bij 'wachttijden' (te vinden in het pull-down-menu onder 'Behandeling') voor actuele informatie over wachttijden.